Gezamenlijke registratie voor politie en boa’s bij helingcontroles

Politieagenten en boa’s die controles uitvoeren bij handelaren in tweedehands spullen, kunnen voortaan kennis nemen van elkaars controleresultaten. Dat maakt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid bekend. Het gaat om het Digitaal Opkopers Controlesysteem (DOC) dat nu is opengesteld voor gezamenlijk gebruik.

Met het DOC is een gezamenlijk registratiesysteem gemaakt voor de handhaving in gevallen dat zowel politie als boa’s bevoegd zijn op te treden. Handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen zijn verplicht een inkoopregister bij te houden. Hierin noteren ze welke goederen ze verwerven en wie deze aangeboden heeft. In steeds meer gemeenten is het gebruik van het Digitaal Opkopers Register (DOR) als inkoopregister verplicht gesteld. Het DOR is gekoppeld aan de politiedatabase Stop Heling met de aangiftes van gestolen spullen. Na de inkoop van een gestolen product en de registratie in DOR ontvangt de politie geautomatiseerd een notificatiemelding.

Regelmatige controles van belang
Voor de naleving van de registratieplicht zijn regelmatige controles van groot belang. Zowel de politie als de boa’s in de domeinen I, II en VI zijn bevoegd om deze controles uit te voeren. Maar zij hadden tot voor kort geen toegang tot elkaars systemen. Daardoor waren ze niet op de hoogte van elkaars control resultaten. Ook was het voor de handelaren niet fijn als ze eerst door een boa en even later door de politie gecontroleerd worden. In het DOC kunnen de control resultaten eenvoudig en snel vastgelegd worden, zonder dat er strafrechtelijke informatie wordt prijsgegeven.

Bron: beveiligingsnieuws.nl

Ook interessant:

onze
klanten