Bouwkundig

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro’s aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak.

Veiligheid kan je verhogen door naast organisatorische maatregelen ook andere maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk. Om de eindgebruiker hierbij te helpen is het Certificatieschema Woningbeveiliging Politiekeurmerk Veilig Wonen 2011 opgesteld.

Voor meer informatie over Hang- en Sluitwerk van SSB Security Systems van Berlo? Neem dan contact op met onze vestiging of vul het contactformulier in.

onze
klanten