Ontruimingsinstalaties

Een ontruimingsalarminstallatie is bedoeld om (onder meer) bij brand in een zodanig vroeg stadium een bericht te verspreiden dat aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen of in veiligheid gebracht kunnen worden. Zo kunnen ongevallen als gevolg van brand worden voorkomen.

Veel hangt af van de tijd die er is om in geval van brand actie te ondernemen. Daarom moet de ontruimingsalarminstallatie betrouwbaar zijn.

onze
klanten