Door personeelstekort nu studenten in 112-meldkamer

Door een voortdurend tekort aan personeel bij de politie worden tientallen nieuwe maatregelen genomen. Een van de recente maatregelen is het inschakelen van studenten op de meldkamer om 112-telefoontjes te beantwoorden. Dit gebeurt nu in Amsterdam en Utrecht, waar de capaciteitsproblemen het grootst zijn en niet alle oproepen meteen kunnen worden beantwoord.

Het personeelstekort van ongeveer 1500 medewerkers wordt naar verwachting nog jarenlang gevoeld. Wieke Bosch, operationeel specialist op de meldkamer in Utrecht, zegt tegenover de NOS dat deze situatie als zorgwekkend wordt ervaren. Om dit aan te pakken, hebben negen studenten in september een opleiding tot centralist gevolgd en zijn ze vorige week officieel begonnen. Deze studenten hebben geleerd om essentiële vragen snel te stellen, zoals de aard van de situatie en de locatie van de beller. Ze moeten minimaal tweedejaars zijn en een hbo- of universitaire opleiding volgen, maar een studie gerelateerd aan het politiewerk is niet vereist.

Kwaliteit niet in het geding
De politie benadrukt dat de kwaliteit van de afhandeling van 112-meldingen niet in het geding komt door de inzet van studenten. De studenten zijn zorgvuldig gescreend en hebben vergelijkbare selectieprocedures doorlopen als andere medewerkers. De studenten worden voornamelijk ingezet op drukke momenten, zoals vrijdag- en zaterdagavonden, om de toestroom van oproepen beter te kunnen verwerken.
Naast de inzet van studenten zijn er nog andere maatregelen genomen om het personeelstekort aan te pakken. Zo kunnen agenten die nieuwe medewerkers aandragen een bonus van 1000 euro ontvangen en kunnen agenten in opleiding hun rijbewijs op kosten van de politie halen. De politie hoopt dat deze maatregelen zullen helpen om het personeelstekort aan te pakken en het hoofd te bieden aan de uitdagingen op de meldkamer.

Bron: beveiligingnieuws.nl

Ook interessant:

onze
klanten