Veel zonnepanelen op flats brandgevaarlijk

Al meer dan een miljoen woningen hebben zonnepanelen. Die zijn lang niet altijd veilig, waarschuwt branchevereniging Voor de VVE. Slordige installatie kan brand veroorzaken. Een handreiking moet installateurs bewuster maken van de risico’s.

In de handreiking worden gebouweigenaren en installateurs bewust gemaakt van wat er zoal verkeerd kan gaan. Directeur René ter Veer van Voor de VVE zegt in het AD dat veel installateurs er de kantjes vanaf lopen. Wat volgens hem ook niet helpt is dat er geen regelgeving is voor de brandveiligheid van zonnepanelen op flatgebouwen. Er is wel een norm, maar die gaat alleen over de elektrische veiligheid van de verbinding tussen de panelen en de meterkast. Volgens Ter Veer zouden er ook regels moeten zijn over hoe de stroom naar de omvormer gaat.

Keurmerken
Het Instituut Fysieke Veiligheid wijst erop dat er diverse keurmerken bestaan voor het installeren van zonnepanelen. Naast NEN-normen is er ook een zogenoemde Scope 12-inspectie. Verder bestaat er een EOS-handreiking voor veiligheidsregio’s. Wel erkent het IFV dat er geen specifieke veiligheidseisen zijn voor zonnepanelen op een ‘collectief woongebouw’. Daarover maakt ook het Verbond van Verzekeraars zich zorgen. Beide partijen zijn voorstander van een onafhankelijke kwaliteitsborging voor een eenduidige en veilige manier van werken op flats. Zeker nu de populariteit van zonnepanelen naar verwachting sterk zal toenemen de komende jaren.

Te weinig kennis
Volgens Ter Veer is er nog te weinig kennis over het veilig installeren van zonnepanelen. Vooral bij flats vormt dat een risico, omdat daar vaak ook een batterij wordt gebruikt om op zonnige dagen overtollige stroom op te slaan. Een los stekkertje in een plas water kan daarin een brand veroorzaken die door de brandweer nauwelijks te blussen is. Soms wordt zo’n batterij ook nog bij het trappenhuis geplaatst, waardoor vluchten via het dak niet meer mogelijk is voor de bewoners. In de handreiking staat hoe de kans op brand te verkleinen. Bijvoorbeeld door bij langere kabels voor een grotere diameter te kiezen, geen ventilator te gebruiken die stof aantrekt en kabelopeningen in muren goed af te dichten met een brandmanchet. Verenigingen van Eigenaren kunnen met de handreiking controleren of de zonnepanelen op hun gebouw veilig geïnstalleerd zijn.

Bron: Beveiligingsnieuws.nl

Ook interessant:

Kassa: ‘warmtebeeldcamera’s niet geschikt voor koortsmeting’ Consumentenprogramma Kassa toonde zaterdagavond een reportage over koortsthermometers, waarbij ook gekeken werd naar infraroodmeters bij de ingangen van onder

Read More »

onze
klanten