VEB presenteert haar nieuwe kwaliteitsregeling tijdens beurs

Tijdens het FireSafety & Security Event laat de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) op stand C.09 de markt kennismaken met de nieuwe kwaliteitsregeling VEB 4. Deze is voor een deel nog in ontwikkeling, maar belangrijke delen zijn al klaar voor gebruik. Met de VEB 4 speelt de branchevereniging perfect in op de behoefte van installateurs.

Het kwaliteitssysteem van de VEB 4 is inmiddels gereed. Hiermee is te toetsen of beveiligingsbedrijven voldoen aan de kwaliteitseisen die de VEB aan leden stelt. Onder het kwaliteitssysteem vallen verschillende uitvoeringsregelingen, die afgestemd zijn op de disciplines inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, cameratoezicht en high-risk. De uitvoeringsregeling voor inbraakbeveiliging is intussen gereed en zorgt ervoor dat projecten conform de door verzekeraars gehanteerde VRKI (Verbeterde RisicoKlassenIndeling) worden uitgevoerd. Dit deel is te beschouwen als een geactualiseerde versie van de al jaren in gebruik zijnde VEB 3-regeling, waarbij beveiligd wordt op basis van het OBE-principe (organisatie, bouwkunde, elektronica).

Branddetectie
De nieuwe regeling gaat ook over branddetectie. Sinds de veranderingen in het Bouwbesluit uit 2014 hebben de meeste gebouwen niet meer te maken met brandweereisen. Dit leidt soms tot onveilige situaties. De brandregeling binnen de VEB 4 is nu bedoeld voor gebouwen waarin geen brandmeldinstallatie vereist is, maar waar men wel goed functionerende en correct geprojecteerde brandmelders wil, die via het inbraakpaneel de particuliere alarmcentrale of de gebruiker waarschuwen. Het gaat hier om de BKP-regeling (brand, kwaliteit, projectering), die bestaat uit versies voor projecteringsbedrijven, installatiebedrijven en onderhoudsbedrijven. Certificering is mogelijk van specifieke ruimtes (serverruimtes), looproutes (vluchtwegen) of complete gebouwen. In ontwikkeling is een regeling voor gebouwen waar wel een brandmeldinstallatie is voorgeschreven. Dat wordt de BKB-regeling. De VEB kan hier tijdens de beurs al alles over vertellen.

Cameratoezicht
Voor cameratoezicht was er tot nu toe geen bruikbare regeling, terwijl die gezien de soms belabberde beelden wel wenselijk is. De VEB ontwikkelt hiervoor een regeling op basis van het enkele jaren geleden door de overheid geïntroduceerde initiatief ‘Excellent Cameratoezicht’. Daarbij wordt vooral gekeken of camera’s onder alle omstandigheden het door de gebruiker gewenste beeld geven.
Eveneens in ontwikkeling is een regeling voor high-risk-projecten. Een museum of een datacentrum is bijvoorbeeld niet volgens de VRKI te beveiligen. Daarvoor is maatwerk nodig. Ook is het soms nodig om van bestaande regels af te wijken. Het is het eindresultaat wat telt en dat wordt per project beoordeeld voor certificering.

Ook interessant:

onze
klanten