Zelfstandig aan de slag met de Veiligheidscheck?

Meer zichtbaar toezicht in de wijk in combinatie met een actie om bij ondernemers in de winkel tips te geven over het voorkomen van winkelcriminaliteit?
Al eens gedacht aan een project waarbij wordt samengewerkt met studenten Handhaving en Toezicht?

Na 2 jaar waarin de Veiligheidscheck door MBO-opleidingen Handhaving en Toezicht in 45 winkelgebieden succesvol is uitgevoerd, is het vanaf januari 2017 mogelijk om zelfstandig de Veiligheidscheck te organiseren.

Bewustwording

De Veiligheidscheck voor ondernemers draait vooral om bewustwording en is de eerste stap bij het nemen van maatregelen ter voorkoming van winkelcriminaliteit.
De veiligheidscheck richt zich bijvoorbeeld op de veiligheidsaspecten bij de entree (is er onbelemmerd zicht?), de toonbank (is de inhoud van de kassa te zien door de klant?) en in de winkel (kan vanaf de kassa de gehele winkel in de gaten worden gehouden?).

Johan Lam, docent Rijnijssel: "Voor de MBO-opleidingen is het een mooie manier om praktijkervaring op te doen in het publieke domein.
Het onderwijsproduct wordt versterkt doordat met dit project de studenten Handhaving en Toezicht moeten leren communiceren, gebruik moeten maken van verschillende gesprekstechnieken en moeten letten op hun attitude."

Leeromgeving

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft op een leeromgeving de benodigde materialen ter beschikking gesteld.
Gemeenten en het MBO krijgen hiermee achtergrondinformatie om zelfstandig de Veiligheidscheck uit te voeren.
Het gebruik van de Veiligheidscheck app is hierin meegenomen.
Deze is kosteloos te downloaden via de appstore en google play store. Overigens is hier ook een Veiligheidscheck voor bewoners (op het gebied van inbraak) te vinden.

Docent MBO, Landstede Zwolle: "De gesprekken die er in het kader van de veiligheidscheck met de ondernemersvereniging en gemeente zijn geweest, hebben ook tot een ander project geleid: 'bewust maken ongewenst gedrag'.
Jullie project heeft daarmee meerdere ideeën opgeleverd voor zowel een projectmatige als een structurele inzet van onze studenten."