VNG: Oproep tot modernisering cannabisbeleid

Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg.
Dat zegt tenminste de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het failliet van het gedogen’.
De algemene ledenvergadering van de VNG staat achter dit rapport, bleek tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres.

Drie punten

Gemeenten pleiten voor de volgende zaken: preventie gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van (problematisch) cannabisgebruik; intensieve handhaving en repressie gericht op het bestrijden van de illegale teelt en verkoop en van de criminele netwerken die deze teelt en verkoop in handen hebben; en tot slot een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel ('de voordeur'), verkoop en gebruik ( 'de achterdeur').

Landelijk experimenteren

Gemeenten roepen nu het Rijk op tot een landelijk programma van experimenten met een geregelde cannabisketen.
Er zijn veel gemeenten die graag een bijdrage willen leveren.
De uitkomsten van de experimenten leveren de input voor een nieuw landelijk beleidskader en een juridische vertaling in een cannabiswet.