Steeds meer ‘zware gevallen’ naar Halt doorverwezen

Jongeren die voor de eerste keer wegens een misdrijf worden opgepakt, kunnen via Halt justitiële vervolging en een strafblad voorkomen.
Uit onderzoek door NRC blijkt echter dat steeds meer jongeren met een zware straf hiervoor in aanmerking komen.
Bijvoorbeeld nadat zij iemand hebben mishandeld.

Het aandeel jongeren dat met een zware straf bij Halt terechtkomt, verdubbelde in zes jaar tot 3.718 jongeren.
Dat is een kwart van het totaal.
Het gaat dan om zaken als mishandeling, bedreiging en hacken.
Halt is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar die voor het eerst betrapt worden op lichte vergrijpen, zoals vernieling of diefstal. Maar steeds vaker wordt iemand die zwaardere vergrijpen pleegt niet langer door het OM of de kinderrechter gestraft, maar eveneens naar Halt doorverwezen.
Een voordeel van deze aanpak is dat het sneller gaat. Strafrechtelijke vervolging duurt vaak minstens een half jaar, terwijl de jongeren bij Halt meestal na een paar weken al aan de beurt zijn.
Zij worden er dan duidelijk op gewezen dat het een laatste kans is om buiten het strafrecht te blijven.

Voordeel

Een ander voordeel van Halt is dat de straf pedagogisch van aard is.
Van de jongere wordt iets verwacht wat direct verband houdt met het gepleegde misdrijf, zoals het aanbieden van excuses aan het slachtoffer of het herstellen van vernielingen. Ook de werkstraf van maximaal 20 uur is gericht op het gepleegde delict.
Bij reguliere taakstraffen is dat meestal niet het geval.
Directeur Janet ten Hoope waarschuwt wel dat met het zwaarder worden van de zaken ook de complexiteit van de doelgroep toeneemt.
Dat maakt het voor de hulpverleners moeilijker om met een adequate oplossing te komen.
Op het moment gaat slechts één op de drie jongeren na een Haltstraf opnieuw in de fout.
Bij jongeren die niet worden doorverwezen is dat de helft. Na jaren van daling, is er dit jaar weer een lichte stijging van het aantal doorverwijzingen naar Halt. In 2019 gaat het tot nu toe om 14.633 personen.