Nederland is verdeeld over vluchtelingen

Immigratie is en blijft met afstand het belangrijkste onderwerp in het maatschappelijk debat.
Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCB) in haar kwartaalbericht over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Spontaan genoemd

Veel Nederlanders maken zich zorgen over de komst en opvang van vluchtelingen.
Zo'n 56 procent van de ondervraagden noemt dit thema spontaan als een van de belangrijkste problemen in Nederland.
Andere thema’s zijn de manier van samenleven, de zorg, inkomen en economie, en politiek en bestuur.

De middengroep

De meningen over vluchtelingen zijn sterk verdeeld.
Er zijn felle tegenstanders, en voorstanders die juist de tegenstanders vrezen.
En er is een middengroep die het niet goed weet of twijfelt.
Ze kunnen zich beide kanten voorstellen en vinden dat opvang een morele plicht is.
Tegelijkertijd maken zij zich zorgen over hoe het verder moet. Zo'n 55% vindt dat er te veel vluchtelingen komen, 56% wil niet meer vluchtelingen opnemen en 63% denkt dat onder asielaanvragers in Nederland veel economische vluchtelingen zijn.
De groep die de grenzen zou willen sluiten is met 24% in de minderheid.

Onrechtvaardig

Mensen zijn ongerust over de grote aantallen en over de grote culturele verschillen.
Velen willen niet dat de komst van vluchtelingen ten koste gaat van Nederlanders.
Ze vinden het onrechtvaardig als vluchtelingen geld en woningen krijgen, terwijl andere kwetsbare groepen niet geholpen worden.