Lokale handhaving Drank- en Horecawet regelmatig in strijd met de wet

Er zijn gemeenten die bij de handhaving van de Drank- en Horecawet experimenteren met een vorm van handhaving die in strijd is met bestaande wettelijke kaders.
Dit betoogt juriste Roxanne Sabbé in een factsheet over de wettelijke basis van toegepaste handhavingsmethoden.

Uitbesteden handhaving

Het geldt onder andere voor gemeenten die de handhaving al of niet gedeeltelijk uitbesteden aan derde partijen en daartoe een convenant hebben opgesteld.
Dat kan volgens Sabbé niet door de beugel.

Jeugdige testkopers

Daarentegen is Sabbé ronduit positief over de inzet van mysteryshoppers bij de handhaving, een zeer tijdbesparende en efficiënte methode die volgens haar wèl mogelijk is, gezien de trends in de jurisprudentie bij vergelijkbare zaken.

Factsheet

Sinds 1 januari 2013 staan gemeenten voor de taak toe te zien op de naleving van de Drank- en Horecawet.
Over het resultaat daarvan zijn reeds enkele onderzoeken uitgevoerd.
Minder bekend is op welke wijze gemeenten deze taak in de praktijk oppakken.
Juriste Roxanne Sabbé, die zelf jarenlange ervaring heeft als Drank- en Horecawet inspecteur, heeft over de wettelijke basis van de door gemeenten toegepaste handhavingsmethoden een factsheet geschreven.