Gemeente krijgt meer mogelijkheden voor aanpak woonoverlast

Burgemeesters krijgen meer mogelijkheden om ernstige woonoverlast aan te pakken.
Bijna de hele Tweede Kamer steunde donderdag een initiatiefwetsvoorstel van de VVD hiertoe.

Gemeenten hebben volgens de VVD nu te weinig middelen om op te treden tegen woonoverlast.
Op dit moment gaat het om grofweg twee opties.
De gemeente kan een waarschuwing afgeven óf mensen uit huis plaatsen.
Dat laatste is een ingewikkelde procedure en een te zwaar middel voor veel vormen van woonoverlast, aldus de VVD.

Gedragsaanwijzing

Door het wetsvoorstel kan de burgemeester de overlastgever een gedragsaanwijzing geven in de vorm van een last onder bestuursdwang of dwangsom.
Hierin staat dat de overlastgever bepaalde handelingen moet doen of juist moet laten.
De burgemeester kan een dergelijke gedragsaanwijzing pas geven als gebleken is dat een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken.