CBS: Grote daling aantal verdachten misdrijven

Vorig jaar werden 107 mensen op elke 10.000 volwassenen in Nederland geregistreerd als verdachte van een misdrijf.
Dat is 12% minder dan in 2014.
Daarmee is deze daling de grootste in meer dan 10 jaar.
Het aantal minderjarige verdachten per 10.000 minderjarige inwoners daalde ook, maar minder dan in voorgaande jaren.
Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral bij vernielingen en verkeersmisdrijven

Bij de volwassenen daalde het aantal verdachten vooral bij vernielingen en verkeersmisdrijven.
Bij de minderjarigen nam het aantal verdachten van vernielingen ook sterk af.
Het aantal verdachten van verkeers-, drugs- en vuurwapenmisdrijven is juist wat toegenomen.

Den Haag en Amsterdam

Nog wat feiten: bij de meerderjarigen zijn de inwoners van Den Haag het vaakst verdachten van een misdrijf, bij de minderjarigen die in Amsterdam.
Ook in Rotterdam en Groningen wonen relatief veel verdachte jongeren.
Het aantal verdachten per inwoner is in steden of sterk verstedelijkte gemeenten ruim twee keer zo hoog als in dorpen.