Camera's en samenscholingsverbod in Veghel centrum

VEGHEL | De gemeente Veghel neemt een pakket aan maatregelen om verdere overlast van jongeren in het centrum van Veghel tegen te gaan.
Daarbij gaat het onder meer om het tijdelijk plaatsen van camera's en een samenscholingsverbod.
De camera's worden nog voor het komende weekeinde geïnstalleerd.

Burgemeester Ina Adema gaat bovendien in gesprek met overlast gevende jongeren en hun ouders.
"Ik zal de jongeren en hun ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheden.
De overlast die bewoners van het centrum hebben ervaren, kan en wil ik niet tolereren.
Jongeren die zich niet gedragen, zijn hier niet welkom.
Ik zet dan ook stevig in op de aanpak van deze overlast."

Een samenscholingsverbod betekent dat de politie direct kan ingrijpen als groepen jongeren overlast veroorzaken of dat dreigen te gaan doen.
Het samenscholingsverbod geldt per direct.
Eerder al heeft Ina Adema in overleg met de politie vastgesteld dat de overlast in het centrum de hoogste prioriteit heeft.
Er wordt onder meer extra gesurveilleerd door de politie en door Boa's.
De afgelopen dagen is het overigens rustig geweest in het centrum.