Bezuinigingen op criminaliteitspreventie van de baan

Het CCV is verheugd dat de Tweede Kamer gistermiddag de aangekondigde bezuinigingen op het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ongedaan heeft gemaakt. Via een aangenomen amendement op de begroting van Veiligheid en Justitie heeft de Kamer geregeld dat er extra geld wordt uitgetrokken voor criminaliteitspreventie.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Ook regelt het amendement dat de werkzaamheden voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden en bedrijventerreinen worden voortgezet. Met dit keurmerk voelen ondernemers zich veiliger en neemt het aantal bedreigingen met 21% en vernielingen met 33% af.

Veiligheid Kleine Bedrijven

Tot slot zorgt het amendement voor het behoud van de Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven.
Deze regeling geeft kleine bedrijven de mogelijkheid veiligheidsmaatregelen te treffen tegen onder andere winkeldiefstal.

Formeel moet de Eerste Kamer de begroting van Veiligheid en Justitie (inclusief de amendementen) nog goedkeuren.